piatok 3. apríla 2020

Hodnotenie pre Študijné centrum BASIC Bratislava

[Problémy s učením] Bola prijatá nová správa.
(kontakt na pani Danielu je uložený v Centre BASIC Bratislava)
"Dobrý deň, chodili sme k Vám v prvej triede, okrem čítania, ktoré sme
riešili sme sa uistili, že nie sme ufóni, keď hľadáme cesty, aby mali naše
dieťa z učenia radosť.
Budem mať veľkú radosť, keď Vás team s vašimi názormi a praxou pustia do
tvorby metodik pre školy:-) snáď to aspoň naše vnúčatá stihnú:-) držím vám
palce a ďakujeme za príspevky a povzbudenia na stránke."  Daniela

štvrtok 2. apríla 2020

Je problém geometria?

Matematika sa skladá z rôznych častí. Jednou z nich je geometria. Keď treba niečo narysovať, pre žiakov nastane celkom slušný problém. A nemusel by.

Vysvetlite deťom, čo je geometria. Je to oblasť, ktorá sa zaoberá plochou a priestorom.  Potrebujú vedieť, čo je pravítko. Je to tenšia rovná latka, podľa ktorej sa robili a robia dodnes rovné čiary. Rysovanie znamená, robiť čiary ceruzkou alebo iným písacím predmetom tesne popri hrane pravítka, ani o milimeter vedľa. Lebo potom to už nie je rysovanie, ale kreslenie voľných čiar.
Pravítko môže mať aj tvar trojuholníka. Vedia, čo je to uhol? Je to sklon dvoch stretávajúcich sa čiar, kút, roh. Ukážte im, kde všade uhly sú – kút v izbe, roh stola, roh okna, dverí, roh ulice.
Povedzte im, čo je kružidlo. Pomôcka na rysovanie kružníc, kruhov alebo oblúkov. Že kružnica je krivka a body na nej sú všetky rovnako vzdialené od stredu. Stred je ten bod, kde sa zapichne kružidlo.
Objasnite, čo je pravý uhol. Je to uhol, ktorého ramená stoja kolmo na seba.

Deti pochopia, že keď sa hovorí o geometrii, hovorí sa o vytváraní presných obrázkov. Do geometrie nepatria slová asi, približne, takmer, nejako.

Ukazujte, kreslite, znázorňujte a nechajte deti pracovať samé s pravítkom, ceruzkou, kružidlom. Určite porozumejú a začnú sa nebojácnejšie pozerať na geometriu.

utorok 31. marca 2020

Násobenie 3 (tromi)

1x3=                   4x3=                   6x3=                   8x3=
2x3=                   7x3=                   5x3=                   4x3=
3x3=                   8x3=                   9x3=                   2x3=
4x3=                   8x3=                   4x3=                   1x3=
5x3=                   6x3=                   7x3=                   8x3=
6x3=                   1x3=                   2x3=                   3x3=
7x3=                   4x3=                   5x3=                   6x3=
8x3=                   7x3=                   8x3=                   9x3=
9x3=                   2x3=                   4x3=                   6x3=
10x3=                 1x3=                   3x3=                   10x3=
9x3=                   7x3=                   8x3=                   5x3=
5x3=                   3x3=                   6x3=                   5x3=
8x3=                   4x3=                   9x3=                   6x3=
4x3=                   1x3=                   7x3=                   8x3=
8x3=                   9x3=                   8x3=                   7x3=
1x3=                   6x3=                   5x3=                   4x3=
7x3=                   2x3=                   6x3=                   7x3=
9x3=                   8x3=                   7x3=                   9x3=
7x3=                   6x3=                   1x3=                   4x3=
3x3=                   8x3=                   4x3=                   5x3=
8x3=                   7x3=                   5x3=                   8x3=
6x3=                   4x3=                   7x3=                   1x3=
1x3=                   6x3=                   3x3=                   10x3=
9x3=                   2x3=                   9x3=                   7x3=
5x3=                   6x3=                   7x3=                   2x3=
4x3=                   9x3=                   6x3=                   3x3=
7x3=                   1x3=                   9x3=                   6x3=
9x3=                   7x3=                   5x3=                   8x3=
2x3=                   6x3=                   3x3=                   10x3=
5x3=                   9x3=                   5x3=                   3x3=
7x3=                   8x3=                   4x3=                   2x3=
9x3=                   6x3=                   7x3=                   9x3=
3x3=                   5x3=                   8x3=                   5x3=
8x3=                   1x3=                   4x3=                   6x3=
10x3=                 6x3=                   7x3=                   10x3=

pondelok 30. marca 2020

Aktuálne domáce učenie.

Posledné dni každý rodič zakúsil, aké je domáce učenie. Pre niekoho jednoduché, pre iného nie.
Nachádzame sa v situácii, kedy je treba zachovať pokoj a všetko riešiť rozvážne. Je jasné, že najdôležitejšia je teraz ochrana života a zdravia. Dobrému zdraviu prospieva čo najmenej stresu a dobrá nálada.

Keď vidíte, že pri učení zažívate viac nervozity ako je únosné, zvyšujete hlas a dieťa má slzy na krajíčku, nepanikárte. Netlačte na pílu. Učenie sa skladá z rôznych vecí a tie môžu byť príjemné. Okrem naberania vedomostí z učebníc, sú to aj praktické skúsenosti, ktoré majú veľkú cenu.

Choďte s deťmi častejšie von. Ukazujte a vysvetľujte im, čo vidia okolo seba. Pomenujte druhy stromov a chrobáčikov. Hovorte s nimi o aktuálnom ročnom období. Nechajte ich spočítať kvietky v tráve a pýtajte sa, akým písmenom napíšu slovo motýľ a akým písmenom napíšu, ak sa motýľ bude volať Emanuel.

Takto urobíte pre svoje deti veľa. Cez telocvik, prírodovedu a matematiku sa dostanete aj k slovenskému jazyku. Nič to, že trochu inak, ako je v učebnici. Spoľahnite sa, že keď budú deti tú učebnicu čítať, na všetko, čo s vami zažili, si spomenú. Informácie teoretické aj praktické sa spoja a vaše deti budú vedieť.

sobota 28. marca 2020

Násobenie 2 (dvomi)

1x2=                   4x2=                   6x2=                 10x2=
2x2=                   7x2=                   5x2                     4x2=
3x2=                   8x2=                   9x2=                   2x2=
4x2=                   8x2=                   4x2                     1x2=
5x2=                   6x2=                   7x2=                   8x2=
6x2=                   1x2=                   2x2=                   3x2=
7x2=                   4x2=                   5x2=                   6x2=
8x2=                   7x2=                   8x2=                   9x2=
9x2=                   2x2=                   4x2=                   6x2=
10x2=                 1x2=                   3x2=                  10x2=
9x2=                   7x2=                   8x2=                   5x2=
5x2=                   3x2=                   6x2=                   5x2=
8x2=                   4x2=                   9x2=                   6x2=
4x2=                   1x2=                   7x2=                   8x2=
8x2=                   9x2=                   8x2=                   7x2=
1x2=                   6x2=                   5x2=                   4x2=
7x2=                   2x2=                   6x2=                   7x2=
9x2=                   8x2=                   7x2=                   9x2=
7x2=                   6x2=                   1x2=                   4x2=
3x2=                   8x2=                   4x2=                   5x2=
8x2=                   7x2=                   5x2=                   8x2=
6x2=                   4x2=                   7x2=                   1x2=
1x2=                   6x2=                   3x2=                   4x2=
9x2=                   2x2=                   9x2=                   7x2=
5x2=                   6x2=                   7x2=                   2x2=
4x2=                   9x2=                   6x2=                   3x2=
7x2=                   1x2=                   9x2=                   6x2=
9x2=                   7x2=                   5x2=                   8x2=
2x2=                   6x2=                   3x2=                   4x2=
5x2=                   9x2=                   5x2=                   3x2=
7x2=                   8x2=                   4x2=                   2x2=
9x2=                   6x2=                   7x2=                   9x2=
3x2=                   5x2=                   8x2=                   5x2=
8x2=                   1x2=                   4x2=                   6x2=
10x2=               10x2=                 10x2=                 10x2=

piatok 27. marca 2020

Učenie je aj čítanie!

Denne sa na deti valia úlohy. Teraz nemajú prázdniny, takže prečo nie? Lenže ak nevedia čo? ako? prečo? tak to učenie je viac trápenie ako získavanie vedomostí.

Je pravda, že občas ani rodičia nevedia, ako učivo vysvetliť, aby deti porozumeli. Poznáme to – vieme úlohu vyriešiť, ale druhému vysvetliť, už nie je také jednoduché. Nevadí.

To najdôležitejšie učenie je – čítanie. Keď nebudete robiť iné, len s deťmi čítať, spravíte mimoriadne veľa. Zoberte knižku, ktorá je primeraná veku dieťaťa. Základ je - tenká kniha, väčšie písmená a málo textu. Zvládnu prvú stránku a zažijú pocit, že nad písmenami zvíťazili. Potom budú ochotnejšie čítať ďalšie stránky.

Keď kúsok prečítajú, dávajte im otázky, ktoré súvisia s článkom. Otázkami im zacielite pozornosť na obsah. Tomu sa hovorí sústrediť sa. Alebo nech vám porozprávajú, čo tam bolo napísané. Tomu sa hovorí čítanie s porozumením. Platí to pre malých žiakov aj veľkých študentov. Starší môžu obsah krátko napísať. Spojíte opakovanie pravopisu, aj gramatiky. Všetkým sa rozvinie slovná zásoba, budú sa plynulejšie a jasnejšie vyjadrovať. To bude po návrate do školy treba.

Keď to zvládnu, za odmenu dovoľte hru na počítači, alebo niečo iné, čo majú radi. Urobte im z toho hru.

štvrtok 26. marca 2020

Príklady na odčítanie do 20

5-1=                   2-2=                   14-7=                          16-5=
2-1=                   4-3=                   18-9=                          12-4=
6-3=                   6-4=                   15-6=                          13-7=
4-2=                   6-4=                   17-3=                          12-6=
3-0=                   7-5=                   13-2=                          13-7=
5-5=                   8-6=                   15-4=                          15-7=
5-1=                   9-7=                   19-6=                          12-8=
5-3=                   0-0=                   16-3=                          17-8=
6-6=                   8-5=                   14-2=                          14-7=
4-3=                   1-1=                   15-9=                          18-9=
7-3=                   7-4=                   11-2=                          13-5=
8-2=                   9-2=                   19-2=                          15-9=
7-5=                   5-3=                   14-4=                          13-8=
8-7=                   6-5=                   15-6=                          16-9=
9-8=                   6-3=                   17-8=                          17-9=
9-6=                   8-4=                   13-4=                          14-6=
8-6=                   9-7=                   16-7=                          15-8=
7-5=                   5-5=                   14-5=                          19-10=
8-4=                   7-5=                   17-6=                          13-10=
6-3=                   9-6=                   15-8=                          18-10=
9-5=                   8-5=                   12-9=                          15-10=
8-3=                   9-9=                   15-5=                          17-0=
5-4=                   5-3=                   18-6=                          12-3=
9-9=                   7-4=                   17-4=                          16-8=
0-0=                   8-5=                   14-5=                          14-7=
7-6=                   6-3=                   18-6=                          18-9=
7-2=                   7-3=                   17-3=                          12-6=
5-2=                   9-7=                   15-3=                          15-7=
7-4=                   5-4=                   11-3=                          11-5=
8-6=                   8-6=                   12-7=                          13-6=
6-3=                   9-5=                   19-5=                          14-8=
9-7=                   1-0=                   11-7=                          11-9=
3-0=                   2-2=                   13-7=                          13-8=
6-5=                   9-3=                   19-6=                          19-9=
9-2=                   6-4=                   17-9=                          16-8=

Máte otázky? Napíšte nám.

Meno

E-mail *

Správa *